Yurtdışı Pazar Araştırması

Yurtdışı Pazar Araştırması


Yurtdışı Pazar Araştırması

Pazar Araştırması nedir?

Pazar araştırması, bir işletmenin belirli bir pazarda faaliyet gösterme kararı almadan önce o pazarı daha iyi anlamak ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği sistematik bir süreçtir. Yurtdışı pazar araştırması, genellikle ihracat yapmak isteyen veya yabancı bir pazara giriş planlayan işletmeler tarafından gerçekleştirilir. Bu süreç, bir işletmenin hedeflediği yurtdışı pazarı anlamasına ve uygun stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.

Yurtdışı pazar araştırması, işletmelere stratejik kararlar almak ve riskleri minimize etmek için önemli bir temel sağlar. Bu bilgiler, işletmenin yurtdışında başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesine yardımcı olabilir.

Pazar Araştırmasının Sonuçları Nelerdir?

1. Müşteri Profili:
- Müşteriler kimlerdir ve nerede konumlanmaktadırlar?
- Hangi demografik özelliklere sahipler?

2. Rakip Analizi:
- Pazarda önemli oyuncular kimlerdir?
- Rakip işletmelerin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

3. Pazar Segmentasyonu:
- Pazar nasıl bir segmente bölünmüştür?
- Farklı müşteri grupları ve ihtiyaçları nelerdir?

4. Talep Analizi:
- Taleplerin karakteristikleri nelerdir?
- Hangi ürün veya hizmetlere olan talep nasıldır?

5. Alışkanlıklar ve Kültürel Faktörler:
- Pazardaki alışkanlıklar nelerdir?
- Kültürel faktörlerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi nedir?

6. Ürün Talepleri:
- Hangi ürün tipleri, hangi miktarlarda ve kalite seviyelerinde talep edilmektedir?

7. Fiyat Yapısı:
- Pazarda pozisyonlanmış fiyat yapısı nedir?
- Rekabetin etkisiyle fiyatlandırma stratejileri nelerdir?

8. Pazar Büyüklüğü:
- Pazarın büyüklüğü nedir?
- Gelecekteki büyüme potansiyeli nedir?

9. Dağıtım ve Satış Kanalları:
- Mevcut dağıtım ve satış kanalları nasıl yapılandırılmıştır?
- Hangi kanallar en etkili sonuçları sağlamaktadır?

%70

Reklam Tanıtım

Destek Tutarı
1.000.000 $
4 Yıl
%70

Yurtdışı Fuar

Destek Tutarı
400.000 $
4 Yıl
%70

Yurtdışı Pazar Araştırma Gezisi

Destek Tutarı
200.000 $
4 Yıl
%60

Ofis, Mağaza, Depo Kira

Destek Tutarı
480.000 $
4 Yıl
İletişime geçin