İhracat Teşvikleri

İhracat Teşvikleri


Türkiye'nin mal ihracatının dünya ticaretindeki payını artırmaya yönelik Ticaret Bakanlığı'nın sağladığı teşvikler oldukça çeşitlidir. İşte bu teşviklere dair bazı önemli bilgiler:

  • - Marka Tescil Teşviki: Mal ihracatı yapan firmaların, Ticaret Bakanlığı teşviklerinden yararlanabilmek için öncelikle Türk Patent Kurumundan marka tescil belgesi almış olmaları gerekmektedir.
  • - Pazara Giriş Belgesi Desteği: Yurt dışı pazarlara giriş stratejileri oluşturmak için Bakanlık tarafından belirlenen pazara giriş belgeleri ve ruhsatlandırma belgeleri harcamaları %50 oranında yıllık 7.239.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.
  • - Yurt Dışı Marka Tescil Desteği: Yurt dışında tescil edilmiş markaların korunmasına yönelik giderler, avukatlık, marka/patent bürosu hizmetleri gibi harcamalar %50 oranında yıllık 1.357.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.
  • - Pazara Giriş Projesi Araştırma Desteği: İhracat artışını sağlamak amacıyla hedef pazar belirleme, finansman ve fiyatlandırma stratejileri gibi aksiyon planları ve bütçeleri içeren projeler %50 oranında proje başına 361.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.
  • - Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği: Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırmaları, ulaşım ve konaklama dahil olmak üzere faaliyet başına 180.000 TL'ye kadar %50 oranında desteklenmektedir.
  • - Yurt Dışı Fuar Desteği: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması amacıyla katılım sağlanan fuarlara yönelik destek, genel nitelikli fuarlar için 271.000 TL'ye kadar, sektörel nitelikli fuarlar için 452.000 TL'ye kadar, prestijli fuarlar için 1.357.000 TL'ye kadar bireysel katılım giderleri ve uçak biletlerini içermektedir.

Bu teşviklerin yanı sıra, yurtdışında yerleşik şirketlere yönelik marka alım desteği, küresel tedarik zinciri desteği, birim kira desteği, tanıtım desteği, Eximbank faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi, tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği gibi birçok farklı destek bulunmaktadır.

Teşvikler hedef ülkelere ve sektörlere yönelikse, destek oranları artabilir. Son teşvik mevzuatını ve teşvik üst limitlerini takip etmek için tıklayınız..

İletişime geçin